Co&Kde.cz » 2017 » Listopad

Snižování emisí, to nejsou jen auta na elektřinu, ale také moderní datacentra, přístavy apod.

Firmy napříč všemi obory si začínají uvědomovat, že teplo, které nyní bez užitku vypouští do svého okolí, pro ně může představovat zajímavý zdroj příjmů v případě, že s ním naloží chytře. Ve…