ADR školení ČESMAD

ČESMAD BOHEMIA (Sdružení automobilových dopravců) je největší sdružení podnikající v dopravě v České republice. Kromě zasazování se o rozvoj a zlepšení image silniční dopravy nabízí mimo jiné ADR školení pro řidiče.

česmad
ilustrační foto: prodopravce.cz

ADR – je Evropská dohoda o přepravě nebezpečných věcí po silnicích. Dohoda ADR předepisuje školení řidičů, bezpečnostních poradců a ostatních osob. Tato dohoda vznikla v Ženěvě v r. 1957. Tato dohoda se týká nejen dopravních firem, ale také zprostředkovatelských agentur, zasílatelů, příjemců, ale především řidičů.

ČESMAD BOHEMIA nabízí širokou nabídku školení pro řidiče ADR. Školení probíhají v desítkách měst po celé republice. ADR školení pro řidiče se dělí na několik kategorií:
– základní pro získání osvědčení ADR
– nástavbové pro přepravu v cisternách
– nástavbové pro přepravu výbušnin 1.třídy
– nástavbové pro přepravu radioaktivních látek 7. třídy
– obnovovací školení pro všechny výše uvedené typy

Proč mít ADR školení?

Jak již bylo řečeno, dohoda ADR tato školení předepisuje pro řidiče vozidel přepravující nebezpečný náklad. Toto školení je povinné pro osoby, jež chtějí tuto práci vykonávat nebo již vykonávají. Zaměstnavatel je odpovědný za to, že je daná pozice vykonávaná osobou, jež má platné osvědčení o absolvování školení pro řidiče ADR. Osvědčení je platné po dobu pěti let, potom je potřeba jej s dostatečným předstihem obnovit. V případě, že vaše osvědčení pozbylo platnosti, je třeba absolvovat znovu celý kurz.

Výuka v ČESMAD BOHEMIA je prováděna velmi přehledným způsobem. Účastníci těchto kurzů získají všechny potřebné informace a znalosti pro své zaměstnání. Základní školení pro řidiče trvá tři dny, obnovací trvá dva dny a je ukončeno zkouškou před komisařem MDČR.

Pokud nepotřebujete ADR školení, ČESMAD BOHEMIA vám nabízí patnáct nejrůznějších modulů pro profesní školení řidičů po celé ČR. Umíme je cíleně přizpůsobit firmám a jejich potřebám.

Napsat komentář