Geotermální energie – poklad ukrytý na Vašem pozemku

Celosvětově pochází pouze cca 10 % spotřebované energie z moderních obnovitelných zdrojů. V případě elektřiny činí tento podíl cca 26 %, politici tak stojí před výzvou, jak snížit ekologickou zátěž výroby energií pro dopravu a budovy. Oba tyto úkoly už mají načrtnutá řešení. U automobilů je jím pohon na elektřinu či vodík, u budov se jedná o kombinaci podpory „lokálních“ obnovitelných zdrojů energií a snížení energetické náročnosti jako takové.

ilustrační foto: Pixabay.com – MikeGoad

Západní Evropa má jasno

A zatímco u výroby elektřiny hrají prim solární elektrárny, které s odstupem následují větrné elektrárny, u „lokálních“ zdrojů tepla vedou tepelná čerpadla. Například v západních spolkových zemích Německa dnes najdete tepelné čerpadlo u cca 40 % novostaveb, nárůst poptávky po tomto zdroji tepla pak registrují všechny členské země EU a podle odhadů z počátku roku 2019, letos by v Evropské unii měly být instalovány cca 2 000 000 tepelných čerpadel, čímž by se celkový počet do provozu uvedených jednotek přehoupl přes hranici 13 000 000!

Solární a větrné elektrárny mají své výhody, ale…

Ptáte se, proč zrovna tepelná čerpadla? Nebylo by jednodušší využít dosavadních zkušeností se solárními či větrnými elektrárnami? Přesně to se ale děje! Právě zkušenosti se solárními a větrnými elektrárnami daly vzniknout druhé renesanci tepelných čerpadel, ve prospěch čerpadel totiž mluví:

  • Schopnost stabilních dodávek bez ohledu na aktuální povětrnostní podmínky. Hlavně v zimě se asi nikdo nechce dostat do situace, kdy nemá dostatek energií z důvodu bezvětří či krátké doby slunečního svitu. Své o tom ví i Švýcarsko, které se v zimě dostává do situací, kdy tamní vodní elektrárny nejsou schopny vyrobit požadovaný objem energií a zároveň, během zimy jsou omezeny možnosti dodávek z Německa, které se samo potýká s nižším výkonem svých solárních a větrných elektráren.
  • Nenáročnost na umístění. Tepelné čerpadlo schopné plně pokrýt spotřebu energií domácnosti lze instalovat i na malém dvorku.
  • Nízké náklady na provoz. Tepelná čerpadla jsou schopna fungovat i bez masivní podpory z veřejných rozpočtů. I proto tepelná čerpadla postupně narušují dominanci solárních a větrných elektráren, jejichž výrobní náklady jsou výrazně vyšší. Projekty na vybudování geotermálních elektráren dnes najdeme v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Francii, Holandsku, Dánsku, Velké Británii i zemích Skandinávie. Konkrétně Rakousko má ambiciózní cíl zvýšit podíl energie z tepelných čerpadel dodávané dálkově do domácností ve Vídni a okolí na 10 % celkové spotřeby.

Možnost využití geotermální energie existuje i v České republice, není nač čekat

Projekt geotermální elektrárny je na papíře dokonce i v České republice, uvedení tohoto plánu v život však bylo prozatím odloženo. Vy ale čekat nemusíte! Pokud chcete využít geotermální energii pro svůj prospěch, tj. snížit náklady na teplo a teplou vodu, závislost na dodávkách fosilních paliv, zajistit si stabilní dodávky tepla bez nutnosti přikládání, skladování zásob apod., můžete využít nabídky geotermálních tepelných čerpadel pro domácnosti. A vězte, že je z čeho vybírat! Pomyslným šampionem mezi geotermálními tepelnými čerpadly je IVT GEO 312C s topným faktorem COP 5,6, schopností ohřát až 280 litrů vody denně a dalšími výhodami, viz prezentace níže.

Prezentace IVT GEO 312C

IVT GEO 312 C – tepelné čerpadlo země/voda from Marek Bláha

Už účet za příští topnou sezónu může být výrazně nižší, pokud využijete výhod geotermálních tepelných čerpadel! Na Vašem pozemku se nachází doslova poklad nevyčíslitelné hodnoty, je jím uložená sluneční energie, kterou budete moci opakovaně využívat pro vytápění své nemovitosti.