Kde studovat MBA

Titul MBA získává v posledních letech na popularitě a současně s tím roste i nabídka, kde studovat. Zatímco nejlepší vysoké školy má širší veřejnost dokonale zmapované, nejlepší školy, kde sedá studovat MBA, jsou méně známé.

cambschool
ilustrační foto: cambschool.cz

Master of Business Administration patří mezi profesní vzdělávání a jeho důraz na praktické znalosti a dovednosti ho odlišuje od klasických vysokoškolských studijních oborů. Předchozí pracovní zkušenosti studentů umožňují soustředit se na reálné problémy, s nimiž se každodenně setkávají.

Manažerské vzdělání pro pracující

Studium MBA je určeno všem manažerům, podnikatelům a každému, kdo chce obohatit své znalosti a navýšit svou cenu na trhu práce. Díky důrazu, který je kladen na praxi, je MBA atraktivní obzvlášť pro lidi ve věku 30 – 60 let, kteří už za sebou mají vysokoškolské vzdělání nebo dostatek praxe. Forma studia je proto uzpůsobena tomu, aby ji bylo možno skloubit s pracovním úvazkem.

Délka studia se může mezi jednotlivými školami mírně lišit, například na Cambridge Business School je MBA program v délce jednoho roku. Studium je rozděleno do dvou semestrů, z nichž každý obsahuje dva sobotní semináře. Celkem se tedy čtyřikrát budete muset vypravit „do školy“. Po zbytek roku probíhá studium prostřednictvím e-learningu. Ve studentské sekci jsou k dispozici veškeré elektronické podklady ke studiu, díky čemuž si budete vzdělávání řídit podle vlastních časových možností.

Co vám dá MBA do života?

Především praktické dovednosti. Není to o učení nudných faktů, studium je zaměřeno na praxi, lektory jsou odborníci z oboru. MBA rozhodně není zbytečný koupený titul. Po absolvování uvidíte, že daleko důležitější než tři písmenka jsou nabyté znalosti, které můžete okamžitě uplatnit u sebe ve firmě.

MBA vás připraví na práci v oboru, který si vyberete. Cambridge Business School je v ČR unikátní širokým výběrem zaměření MBA. Mají jich k dispozici celkem jedenáct od Marketingu a PR přes Mezinárodní vztahy a evropská studia až po Management ve zdravotnictví. Každý se může vzdělávat právě v oboru, kterému se chce věnovat a získat tak přesně ty vědomosti, který využije.

Na Cambridge Business School startuje 1. března jarní kurz. Další pak začínají v květnu a v říjnu, teď ale máte šanci využít jarní slevu.

Napsat komentář