Kdy, jak a proč změnit staré penzijní připojištění na nové

Dozvěděli jste se o novém doplňkovém penzijním spoření a zajímá vás, zda by nebylo lepší svoje penzijko změnit? Jste v aktivním věku a do důchodu máte ještě daleko, to znamená, že ještě pěknou řádku let budete spořit? Nebojíte se případných výkyvů na finančních trzích a chcete zvolit dynamičtější strategii spoření? Pozorně si přečtěte podmínky a popřemýšlejte, co se vám vyplatí.

Kdy se vyplatí přejít ze starého penzijního připojištění na nové

V roce 2013 začala platit nová pravidla pro penzijní fondy. Původní tzv. penzijní připojištění garantuje nezáporné zhodnocení – výnosy nemohou jít do mínusu. Nové (účastnické) fondy toto už nezaručují, na druhou stranu se počítá spíše s vyššími výnosy, protože mohou investovat do širší škály investičních produktů. Mladší účastníci, kteří mají před sebou ještě dlouhou dobu spoření, by se měli o přestup do účastnických fondů více zajímat. Je pravděpodobné, že mají šanci získat v dynamických fondech vyšší výnosy. Hranice pro výběr naspořených peněz je u obou typů stejná – 60 let, při délce spoření minimálně 5 let. U nových fondů je možné si vybrat i předdůchod, tzn. že klient může čerpat peníze pět let před odchodem do starobního důchodu. Nepřijde ani o státní penzi v plné výši a stát za něj navíc platí zdravotní pojištění. Je však třeba mít naspořenou finanční rezervu v řádu statisíců. Nové fondy na druhou stranu nenabízejí možnost vybrat polovinu peněz po 15 letech formou výsluhové penze.

Kdo získá peníze po zemřelém účastníkovi spoření

Před podepsáním se lidé taky zajímají o to, co se stane s jejich penězi v případě, že se sami výplaty penze nedožijí. Nejjednodušší je uvést do smlouvy tzv. určenou osobu (osoby). Pokud ve smlouvě není, probíhá klasické dědické řízení, které může být zdlouhavé. Jistou výhodou starého penzijního připojištění může být, že v případě úmrtí klienta v době, kdy ještě nesplnil podmínky pro řádné čerpání penzijka, může určená osoba získat úspory formou pozůstalostní penze, tedy včetně státních příspěvků. Doba výplaty pozůstalostní penze se vždy řídí podmínkami klientova penzijního plánu. V případě nového penzijního spoření jsou peníze vypláceny formou odbytného, a tedy bez státních příspěvků.

Příspěvky od státu a zaměstnavatele

Spoření a investování doplňují ještě příspěvky od státu. V obou typech fondů mohou klienti získávat příspěvky také od svého zaměstnavatele. Nově jsou tyto příspěvky zaměstnavatele osvobozeny od placení zdravotního a sociálního pojištění až do výše 50 tisíc Kč za rok (oproti současnému limitu 30 000 Kč ročně).