Společné a rozdílné rysy islámu a křesťanství

Stejně jako v judaismu a křesťanství je zde základem víra v jednoho Boha. V arabštině zní jeho jméno Alláh. Islám má ke křesťanství (i judaismu) mnohem blíže, než by se mohlo na první pohled zdát.

kniha
ilustrační foto: pixabay.com – weinstock

Stejně jako židé a křesťané nalézají i muslimové ve svých historických dějinách vzor pro svůj náboženský život. Posvátné dějiny islámu obsahují i prvky, které bychom nalezli v Bibli, např.,,zmínky o Abrahamovi, Mojžíšovi, Šalamounovi, dokonce i o Marii a Ježíšovi.“

Stejně jako součástí křesťanské víry je Bible, tak součástí islámu je ,,svatá kniha – Korán“. Celý korán je asi stejně tak dlouhý jako křesťanský ,,Nový zákon“. První kapitola (,,súra“) je krátká motlitba, která je podobně jako motlitba Páně v křesťanství pro muslimy vzorem motlitby.

Křesťané vždy kladli důraz na svatost osob. Tato praxe je zakotvena v samotné Bibli. Největším z křesťanských světců je samozřejmě Ježíš. Křesťané věří, že sám bůh sestoupil do lidských dějin , aby člověka vykoupil ze hříchů a smrti. Pro křesťany je Ježíš vtělením Boha. Tudíž v křesťanství je ,,světec“ svatá osoba, jež je vzorem v chování, dokáže činit zázraky nebo zemřela mučednickou smrtí.

Korán na rozdíl od Bible nikdy nehovoří o posvátnosti osob, tudíž přísně ,,světce“ neuznává. Podle koránu je svatý bůh, ale ani zde se často nesetkáme s arabským slovem vyjadřujícím svatost. Spíše se zde slovo světec ,,walí“ překládá jako ,,přítel“.

Korán muslimům dovoluje pojmout do manželství až čtyři ženy. Křesťanská víra dovoluje pouze monogamii, tj. pojmout za manželku pouze jedinou ženu.

Přesto, že se nám zdá, že islám s křesťanstvím nemohou mít nic společného a jedná se o rozdílná náboženství, mají k sobě ve skutečnosti opravdu blízko. Hlavním společným znakem je víra v jednoho boha v obou těchto náboženství. V islámu i křesťanství se objevuje posvátná kniha, ve které se nachází ,,některé“ podobné motlitby. Obě náboženství popisují společné dějinné prvky např. pověsti o Mojžíšovi, Šalamounovi, Ježíšovi, …

Samozřejmě bychom našli mnoho jiných odlišných znaků těchto dvou světových náboženství. Zásadním rozdílem je monogamie v křesťanství a polygamie v islámu nebo rozdílný názor na ,,svatost“ osob. Islám nehovoří o posvátnosti osob.

Napsat komentář