Snižování emisí, to nejsou jen auta na elektřinu, ale také moderní datacentra, přístavy apod.

Firmy napříč všemi obory si začínají uvědomovat, že teplo, které nyní bez užitku vypouští do svého okolí, pro ně může představovat zajímavý zdroj příjmů v případě, že s ním naloží chytře. Ve Švédsku, Velké Británii, Francii, Německu či Švýcarsku jsou tak desítky tisíc domácností vytápěny teplem z velkých datacenter. V Kodani a Hamburgu využívají domácnosti „odpadové“ teplo z přístavů.

Foto: Pixabay.com – Foto-Rabe

Spokojeni jsou přitom všichni – firmy díky doplňkovému zdroji příjmů, domácnosti díky levnému teplu a společnost díky zlepšujícímu se životnímu prostředí, kdy již není třeba vyrábět stejné množství energie z konvenčních zdrojů, jako jsou uhlí, olej či plyn.

Jsou samozřejmě i firmy, a je jich většina, které odpadové teplo využívají pro svoji vlastní potřebu a výrazně tím snižují své náklady na energie. Jednotky pro rekuperaci, tj. proces opětovného využívání tepla, tak najdete v hotelích, kancelářských budovách, sportovištích, data centrech, restauracích, firem ze zpracovatelského, hutního, těžebního průmyslu apod.

Díky výraznému snížení provozních nákladů tak firmy na Západě zůstávají konkurenceschopné v porovnání s firmami z Východu, které se mohou těšit z nižších nákladů na práci. I v USA, které odmítly Pařížskou dohodou o ochraně klimatu, tak společnosti ve velkém začínají „recyklovat“ své odpadové teplo. Ve hře je totiž zvýšení marží před zdaněním o 10 % – 15 % a zároveň snížení emise skleníkových plynů až o 20 %.

Jednotky rekuperace brzy na každém rohu?

Nelze se tedy divit, že po celém světě vznikají ambiciózní projekty mající za cíl snížení energetické náročnosti a snížení dopadu na životní prostředí. jen namátkou, v rámci Evropy se jedná např. o:

  • novou energetickou síť v okolí města Luzern, jejíž výstavba bude zahájena v roce 2018. Tento projekt má za cíl využít vodu z jezera pro vytápění a chlazení 5 000 domácností.
  • projekt HafenCity v Hamburku – největší projekt propojení průmyslu a domácností, kdy bude odpadovým teplem z průmyslových objektů zásobeno 6 000 domácností
  • modernizací přístavů ve Velké Británii, na které britské Ministerstvo dopravy vyčlenilo 6 milionů liber. Tento projekt má za cíl výrazně snížit emise produkované loděmi kotvícími v přístavech, a to postupně až na nulu.
  • DanubeHEAT – projekt spojující 13 evropských zemí, který je spolu-financovaný německým Ministerstvem pro výzkum a jehož ambicí je výrazně snížit emise skleníkových plynů v oblasti toku řeky Dunaj.

Říkáte si, že výše uvedené projekty jsou výsadou několika vyvolených? Možná změní Váš názor fakt, že rekuperační jednotky dnes najdete i v supermarketech. Konkrétně v pobočkách třetí generace řetězce Lidl v Německu, kdy tato firma opětovně využívá teplo z kompresorů chladících boxů, čímž snižuje provozní náklady jednotlivých prodejních míst