Věděli jste, že i vy máte na zahradě jaderný reaktor? Využijte jej pro vytápění své domácnosti

I pod povrchem vašeho pozemku se nachází nevyčerpatelný zdroj čisté energie, který můžete využít k vytápění své domácnosti. Geotermální teplo, o kterém se dozvíte více na následujících řádcích, je právem nazýváno „novou ropou“ či dokonce „novým jaderným reaktorem“, a byla by škoda jej nevyužít ve svůj prospěch.

Foto: Shutterstock.com – Costazzurra

Geotermální energii můžete začít využívat prostřednictvím geotermálního tepelného čerpadla, které prostřednictvím zemních kolektorů čerpá teplo uložené pod povrchem pozemku. Právě přítomnost vhodného pozemku o rozměrech 200 – 400 metrů čtverečných je jedinou výraznou podmínkou, kterou je třeba splnit, následně už to jde „snadno“. Geotermální tepelná čerpadla jsou schopna fungovat i velmi nízkých venkovních teplotách, pro svůj provoz potřebují jednotky procent geotermálního tepla uloženého pod povrchem, jejich provoz je bezhlučný a bezúdržbový, v porovnání s jednotkami vzduch/vzduch mají zhruba o 30 % nižší spotřebu elektrické energie.

Pokud bychom vzali v potaz vlastnosti tepelného čerpadla IVT GEO 312, s tepelným čerpadlem získáte:

 • tepelné čerpadlo s průměrným ročním topným faktorem 5,6 (pro příklad, fosilní paliva mají topný faktor kolem 1), tj. tepelné čerpadlo vyrobí více než pětinásobek energie, kterou spotřebuje,
 • 280 litrů teplé vody denně ohřáté na 40 °C,
 • zdroj tepla, který je možné ovládat dálkovým ovládáním či mobilní aplikací,
 • zdroj tepla, který je možné použít i pro ohřev vody v bazénu,
 • možnost využití elektřiny vyrobené fotovoltaickým zařízením pro výrobu tepla či teplé vody.

Více o geotermálních tepelných čerpadlech:

Geotermální teplo je spolehlivým zdrojem tepla, který je nevyčerpatelný a dostupný za všech povětrnostních podmínek, čím dál častěji je využívají nejen domácnosti, firmy, ale také města v rámci dálkových dodávek tepla, vlády pro vytápění veřejných budov, např. úřadů, soudů apod. Pár příkladů na závěr:

 • New York zkoumá možnosti vytápění všech bytů, tj. cca 900 000 jednotek geotermální energií.
 • Vláda USA realizuje plán využívání geotermální energie ve všech federálních budovách.
 • Mnichov již pracuje na modernizaci své sítě dálkových dodávek tepla, přičemž teplo z geotermální energie by se na celkovém objemu dodávek mělo podílet z cca 70 %.
 • Vídeň v rámci svých plánů na dosažení karbonové neutrality plánuje navýšit podíl tepla z geotermální energie na celkových dodávkách tepla dálkovým způsobem na 10 %.
 • Švýcarsko již realizuje projekty na využívání geotermální energie z hladiny tamních jezer, které mu mají pomoci se snížením závislosti na dodávkách ze zahraničí především Německa.
 • Německo masivně instaluje tepelná čerpadla ve svých vládních budovách, najdeme zde i projekty využívající geotermální teplo z uzavřených uhelných dolů, stejně jako velká tepelná čerpadla využívající nadbytečnou elektřinu z větrných a solárních elektráren pro výrobu tepla.