Výběr tepelného čerpadla – k úspěchu stačí držet se pár základních doporučení

Rostoucí využívání obnovitelných zdrojů energií je zcela logickým krokem. Větru i geotermálního tepla pro domácnosti je všude dostatek a jsou zdarma, nemusíte je skladovat. Zkušenosti z praxe ukazují, že náklady na výrobu tepla za pomoci tepelných čerpadel je velmi levné, ve skutečnosti výrazně levnější než zemní plyn, elektřina či uhlí. Proč tedy lidé s pořízením tepelných čerpadel váhají? Důvodů je několik nemohou za ně ani vítr či geotermální teplo, ale sám člověk.

ilustrační foto: freepik.com

Bohužel, na trhu s tepelnými čerpadly jsou i nepoctiví a nezkušení prodejci, jejichž doporučení vedou nezřídka ke zklamání novopečených majitelů tepelných čerpadel s výkonem čerpadel, vydávaným hlukem, spotřebou elektrické energie, či celkových investic na pořízení čerpadel.

Pouze zkušený prodejce, který má ve své nabídce více typů čerpadel a ctí stavovskou čest je schopen Vám doporučit čerpadlo, které je schopno vyrobit dostatek tepla s velmi nízkými náklady a zároveň také čerpadlo, jež Vám bude spolehlivě sloužit dlouhá léta. Jak takového prodejce poznáte? Zde je pár tipů…

Reference

Kvalitní prodejce tepelných čerpadel má dohledatelné pozitivní reference, případně je schopen tyto reference sám poskytnout.

Šíře sortimentu

Zkušený a kvalitní prodejce ví, že univerzálně vhodné tepelné čerpadlo neexistuje, proto má ve své nabídce více typů čerpadel, např. vzduch/vzduch, vzduch/voda, země/voda apod.
Prodejci, kterým příliš nezáleží na spokojenosti zákazníka, univerzálně doporučují tepelná čerpadla vzduch/vzduch či vzduch/voda, která jsou jednoduchá na instalaci, jejich cena je relativně nízká. Jenže, v některých případech, tato tepelná čerpadla nejsou vhodná, tj. nedokáží vyrobit požadovaný objem tepla s minimálními náklady, právě v těchto situacích se „rodí“ lidé žehrající na obnovitelné zdroje energie.

Schopnost zajistit instalaci

Kvalita instalace tepelného čerpadla může mít zásadní vliv na jeho výkon i životnost, proto je vhodné, aby ji prováděli řemeslníci, kteří mají s tímto zkušenosti. Kvalitní prodejce tepelných čerpadel disponuje vlastním týmem techniků, kteří se starají o instalaci a následné servis.

Kvalitní produkty

Bohužel, i na trhu s tepelnými čerpadly se podvádí, výrobci či prodejci uvádí mylné údaje o hluku, spotřebě elektrické energie, výkonu apod. K tomuto ale nedochází pouze v České republice, tento nešvar obchází minimálně celou Evropu a dal tedy vzniknout standardu „značka kvality Q“, která dává majitelům čerpadel hned několik jistot podložených testy v nezávislých laboratořích, a to zejména jistotu, že:

 • údaje o výkonu odpovídají skutečnosti,
 • dovozce či výrobce tepelného čerpadla poskytuje dostatečnou technickou podporu a zároveň má vybudovanou servisní síť s reakční dobou do 24 hodin,
 • hlavní komponenty čerpadla jsou ve shodě s národními i mezinárodními předpisy,
 • akustický hluk čerpadla nepřevyšuje stanovenou úroveň,
 • tepelné čerpadlo je dodáváno s návodem v národním jazyku,
 • na tepelné čerpadlo se vztahuje záruka dodávek náhradních dílů nejméně po dobu 10 let,
 • čerpadlo dosahuje minimálních hodnot efektivnosti COP, a to:
  • 4,3 u čerpadel země/voda
  • 5,1 u čerpadel voda/voda
  • 3,1 u čerpadel vzduch/voda
  • 4,3 u čerpadel přímé odpařování/voda

Zdroj: https://www.finslovnik.cz/evropska-znacka-kvality-q/

Pokud prodejce tepelných čerpadel splňuje výše uvedené body, je schopen Vám doporučit vhodné tepelné čerpadlo.