Začněte nový kalendářní rok doplněním vzdělání v sociálních službách

Porozhlížíte se, do jakého profesního oboru byste se mohli vrhnout po ukončení mateřské dovolené, nebo byste rádi změnili povolání? V tom případě Vás možná zaujme možnost absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Kurz pro pracovníky v sociálních službách Vám rozšíří pracovní obzory

Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí. Kurzovné je možné zaplatit přes úřady práce a cena za jednoho účastníka činí 6 800 Kč. Obsah kurzu plně odpovídá požadavkům na odbornou způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb. Je tedy plně v souladu se sociálním zákonem. Obsah kurzu se člení na část praktickou a teoretickou. Vzdělávací agentura Seduca nabízí v teoretické části možnost získání vědomostí z oblasti standard kvalit sociálních služeb, úvodu do psychologie, metod sociální práce, sociálního právního minima, základ ochrany zdraví, základ výuky péče o domácnost, úvodu do problematiky zdravotního postižení. Více informací o teoretickém zaměření najdete na webových stránkách Vzdělávací agentury Seduca. Během odborné praxe pak budete moci v odborném zařízení uplatnit nové nabyté vědomosti.

Pro koho je vhodné vzdělávání v sociálních službách?

Vzdělávání v sociálních službách si může doplnit každý, kdo dosáhl osmnáctého věku let. Podstatnou podmínkou je také ukončené základní vzdělání, trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost. Kontaktní údaje na pracovníky tohoto vzdělávacího centra najdete zde www.seduca.cz/kontakt. Vzdělávací agentura Seduca realizuje kurz v několika městech České republiky. Na internetovém portále Vzdělávací agentury Seduca se můžete dozvědět, zda je kurz otevřen také v místě Vašeho bydliště nebo v jeho bezprostřední blízkosti.