3 faktory, které rozhodnou o tom, jestli s tepelnými čerpadly budete spokojeni

Chybou je rozhodovat se pouze na základě prodejcem deklarovaného topného faktoru tepelného čerpadla. Jedná se o situaci podobnou tomu, kdy porovnáváte automobily čistě na základě prodejcem udávané spotřeby či počtu najetých kilometrů. Na co vše se tedy zaměřit?

1.    Kvalita tepelného čerpadla

Neexistuje univerzálně vhodné tepelné čerpadlo, k dispozici je vám hned několik typů, konkrétně: vzduch / vzduch, vzduch / voda, země / voda, voda / voda, vrt / voda.

O tom, který typ tepelného čerpadla je vhodný pro vaši nemovitost rozhodují např.

 • očekávaná spotřeba tepla a teplé vody,
 • dispozice nemovitosti, tj. počet vytápěných místností,
 • požadavek na zajištění teplé vody,
 • možnosti umístit na pozemek v blízkosti budovy zemní kolektory tepelného čerpadla země/voda.

Navíc, i mezi zařízeními stejného typu existují obrovské rozdíly v:

 • Efektivitě provozu, tj. kolik energie tepelné čerpadlo potřebuje k uspokojení poptávky po teplu a teplé vodě.
 • Maximálním objemu vyrobeného tepla a teplé vody.
 • Hlučnosti provozu.
 • Očekávané životnosti a nárokům na pravidelnou údržbu.

Záměr pořízení tepelného čerpadla je vhodné konzultovat s prodejcem, který má ve své nabídce více typů čerpadel a je tak schopen vám objektivně doporučit typ, který splňuje vaše nároky na nový zdroj tepla.

Bohužel, i mezi prodejci tepelných čerpadel se nachází nepoctiví jedinci, kteří své zákazníky klamou nepravdivými údaji o topném faktoru a provozním hluku. S ohledem na rozsah těchto podvodů, které se však netýkají pouze České republiky, vzniklo celoevropské označení kvality Q, jež spotřebitelům poskytuje tyto záruky:

 • Informace o topném faktoru tepelného čerpadla jsou pravdivé, ověřil je nezávislý zkušební ústav.
 • Tepelná čerpadlo splňuje požadavky na efektivitu provozu a míru provozního hluku.
 • Na tepelné čerpadlo se vztahuje záruka dodávek náhradních dílů po dalších 10 let.
 • Všechny hlavní komponenty tepelného čerpadla byly vyrobeny v souladu s národními i mezinárodními nařízeními a předpisy.
 • Dovozce či výrobce tepelných čerpadel má zajištěnou dostatečně kvalitní servisní síť s reakční dobou 24 hodin.
 • Tepelné čerpadlo je dodáno s návodem v národním jazyku.

2.    Kvalita instalace

Zkušení servisní technici se shodují v tom, že kvalita instalace je stejně důležitá jako kvalita samotného tepelného čerpadla. Nekvalitně instalované čerpadlo představuje riziko zvýšeného provozního hluku, sníženého topného faktoru a zkrácené životnosti.  Zároveň, ne všichni pracovníci zajišťující instalaci tepelného čerpadla jsou schopni nový zdroj tepla uvádět do provozu a následně jej servisovat. V případě, že instalaci zajišťují řemeslníci, kteří nebudou provádět servis, riskujete v případě poruchy situaci, kdy si vás pracovníci zajišťující instalaci a servis budou přehazovat jako horký brambor.

3.    Kvalita servisu

Moderní tepelná čerpadla vyžadují, v porovnání s modely prodávanými v minulosti, minimum servisních zásahů. Nicméně, pokud k takovému zásahu dojde, je třeba jej provést maximálně profesionálně. V opačném případu opět riskujete snížený topný faktor, zvýšený provozní hluk a zkrácenou životnost.

Více informací o výhodách jednotlivých způsobech instalace a servisu tepelného čerpadla najdete např. na této stránce: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/krok-7-porovnani-kvality-instalacni-a-servisni-firmy.

Zdroj obrázku: Studio Harmony / Shutterstock.com