Výhody tepelných čerpadel, které s vámi zůstanou napořád

Tepelná čerpadla jsou nejvýhodnějším zdrojem tepla a teplé vody i poté, co nedávném výrazném poklesu cen tradičních energetických komodit. I pokud by se ceny elektřiny, zemního plynu či uhlí vrátily na úroveň před rokem 2021, pozici tepelných čerpadel to neohrozí.

Nízké náklady na teplo či teplou vodu mohou být hlavní motivací ke koupi tepelného čerpadla, rozhodně však nejsou jedinou výhodou tohoto zdroje tepla. Mezi ty další patří například:

  • Větší nezávislost na ceně či dostupnosti energetických komodit,
  • absence potřeby skladovat tepelným čerpadlům palivo,
  • do tepelných čerpadel není nutné přikládat,
  • tepelná čerpadla dokáží využít přebytečnou elektřinu se solárních panelů,
  • některá dokáží plnit i funkci klimatizace.

Tepelná čerpadla jsou preferovaným zdrojem tepla či teplé vody

Dále, na rozdíl od zdrojů tepla v podobě uhlí, dřeva či zemního plynu, tepelným čerpadlům v dohledné době nehrozí omezování či dokonce zákaz užívání, právě naopak! Země napříč Evropu se snaží motivovat domácnosti ke koupi tepelného čerpadla různými pobídkami, Česká republika pak není výjimkou.

Energie pro tepelná čerpadla je k dispozici zdarma

Stejně tak, protože odebírají teplo z venkovního vzduchu či geotermální energie, tj. zdrojů, které jsou dostupné zdarma a v neomezeném množství, s tepelnými čerpadly vám nehrozí tak velké skokové nárůsty cen za teplo tak, jak tomu bylo právě u zemního plynu, uhlí, pelet apod.

Pokud rekonstruujete nemovitost, přičemž zvažujete i výměnu stávajícího zdroje tepla, rozhodně se nenechte „obelhat“ domněnkou, že energetická krize i výhodnost tepelných čerpadel jsou minulostí. Naopak, tepelná čerpadla jsou budoucnost!

Zdroj obrázku: Brebca / stock.adobe.com