Křtiny dítěte: Ano nebo ne a na co se připravit

Křtiny se v poslední době stávají tak trochu i moderní záležitostí. Rodičům připadá úžasně moderní, pokud má jejich dítě dvě jména. V žádném případě to ale není tak možné brát. Křtiny jsou náboženský obřad, který s sebou nese velké závazky. Pokud uvažujete o tom, že necháte své dítě pokřtít, dobře svůj krok zvažte. Co vše byste měli vědět?

dítě
ilustrační foto: pixabay.com – jarmoluk

Křtiny jsou závazkem, který nelze zrušit

Křtem je dítě svázáno s Bohem. Je to akt, při kterém se dítě stává ovečkou boží, ale to není vše. Křtiny dítěte jsou vlastně závazkem pro rodiče, že budou své dítě v jeho životě vést k víře. Právě to je na křtinách zásadní a tento závazek byste rozhodně měli promyslet. Není možné ho zrušit a pokud není dítě vedeno k Bohu, může to znamenat velký prohřešek.

Na co se musíte připravit

V první řadě je nutné kontaktovat farnost, ke které příslušíte a s farářem domluvit všechny náležitosti obřadu. Počítejte s tím, že vás farář vyzpovídá. Musí zjistit, jestli pro vás křest má opravdu ten pravý význam. Pokud zjistí, že nikoliv, nemusí vůbec k obřadu dojít. Obřad se zpravidla provádí v kostele, který je nejbližší místu trvalého bydliště. Nutné je, aby s ním souhlasili oba rodiče. Ke křtu je možné přizvat ještě kmotry, kteří mají vlastně stejný závazek jako rodiče – tedy v případě, že rodič nebude moci, bude dítě vychovávat k víře v Boha. Kmotr slibuje, že bude opatrovníkem a pomocníkem dítěte. Na obřad by dítě mělo být oblečeno v bílém – symbolizuje to jeho nevinnost. Nejdříve farář čte jeden či dva úryvky z Písma a poté je hlavička dítěte 3 x polita svěcenou vodou. Během obřadu se k víře přihlásí i oba rodiče. Na závěr obřadu ještě kněz vede kázání. Zvykem je, že kmotr dítě při křtu obdaruje. Dávají se hlavně cenné věci – například zlaté přívěsky apod., vhodný dárek by měl být takový, aby dítě těšil.

Pokud tedy o křtu uvažujete, svůj záměr si dobře rozmyslete…

Napsat komentář